Weer in balans met NEI-therapie Rosmalen

Privacy-verklaring

NEI-therapie Rosmalen

NEI-Rosmalen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van NEI-Rosmalen en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan NEI-Rosmalen verstrekt. NEI-Rosmalen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

NEI-Rosmalen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u door om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan NEI-Rosmalen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

NEI-Rosmalen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

NEI-Rosmalen verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Op de website van NEI-Rosmalen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. NEI-Rosmalen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

NEI-Rosmalen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft hier het privacybeleid van Google aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt om rapporten over de website aan NEI-Rosmalen te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. NEI-Rosmalen heeft hier geen invloed op. NEI-Rosmalen heeft Google geen toestemming gegeven om via NEI-Rosmalen verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@nei-rosmalen.nl. NEI-Rosmalen zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

NEI-Rosmalen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van NEI-Rosmalen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door NEI-Rosmalen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met NEI-Rosmalen via info@nei-rosmalen.nl. www.nei-rosmalen.nl is een website van Eefje Janssen. Eefje Janssen is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Meierijhoeven 25 | 5244 HS Rosmalen

Telefoon: 06 – 47 48 81 10

E-mailadres: info@nei-rosmalen.nl

Scroll naar boven

Vakantie

Van 13 juli t/m 11 augustus a.s. ben ik met vakantie.

NEI-therapie Rosmalen weer in balans